Envision
the world on
renewable
energy

Latest News

Publieke vergadering windpark Mons-Estinnes

19.09.2019.

Lees meer

Windpark «Géantes du Samson» in exploitatie

14.03.2019.

Lees meer

Constructiefase windpark Gesves/Ohey afgerond

07.01.2019.

Lees meer
Meer nieuws

Marktvooruitzichten

De Europese Unie wil haar zelf opgelegde doelstelling bereiken om tegen 2020 ten minste 20% van haar energieverbruik uit duurzame bronnen te halen. De doelstelling maakt deel uit van de zogenaamde 20-20-20-strategie van de EU, die voorziet in een beperking van de broeikasgassen met 20% onder het niveau van 1990 en een verhoging van de energie-efficiëntie met 20% tegen 2020.

Duurzame energie zal de energiemarkt van de toekomst uitmaken en dit vertaalt zich vandaag in boeiende investeringsopties."

 


WindVision heeft zichzelf in een groeiende markt gepositioneerd. Conventionele energiebronnen raken uitgeput en wereldleiders zien steeds meer het belang in van een vermindering van de CO2-uitstoot. De Europese doelstellingen zijn een voorbeeld van de ambities van de wereld om te kiezen voor de productie van duurzame energie.Windenergie wordt verondersteld een aanzienlijk deel van de duurzame energieproductie te leveren door de maturiteit van de technologie en de scherpe prijzen in vergelijking met andere hernieuwbare energiebronnen.
"Duurzame energie biedt private beleggers potentieel aantrekkelijke winsten en zij die snel handelen kunnen een koploperspositie innemen."