Envision
the world on
renewable
energy

Latest News

Windpark «Géantes du Samson» in exploitatie

14.03.2019.

Lees meer

Constructiefase windpark Gesves/Ohey afgerond

07.01.2019.

Lees meer

CME treedt uit de schaduw

05.12.2018.

Lees meer
Meer nieuws

Nieuws

Wat nieuws over de turbines in Gesves/Ohey !!!

07.09.2018.

Gedurende enkele weken circuleren belangrijke en uitzonderlijke transporten met onderdelen van windturbines rond de vlakte van Borsu. In tussentijd 4 van de 6 windturbines zijn gebouwd.


Halverwege september 2018 zal alles geïnstalleerd zijn en de eerste windturbines moeten eind september 2018 operationeel zijn.


Een woord over een parallel project met betrekking tot het windpark ... Maatregelen fauna - flora toegepast


Het belang van deze ontwikkelingen is hun positieve impact op het lokale ecologische netwerk. Dankzij hun ligging versterken ze het bestaande ecologische netwerk, bestaande uit bosjes, vijvers, uitgestrekte weiden en graslanden.

De aanwezigheid van 1200 meter hagen, de meeste op een met gras begroeide gracht, biedt perfecte ecologische corridors voor de lokale fauna en verbetert, door een schermeffect, ook de rust van de installaties.
De vijvers zijn herontwikkeld ten gunste van de kamsalamander, een vrij zeldzame soort in Wallonië en aanwezig in dit gebied van Condroz, met name vanwege de aanwezigheid van vele vijvers en poelen.

Over het algemeen hangt de kwaliteit van deze ontwikkelingen sterk af van de rust die zij zullen genieten. Om deze reden zijn de geïnstalleerde panelen van groot belang om de bewoners of wandelaars beter te informeren over het respect voor deze stilte.

Daarom willen we de boeren, het Faune & Biotope-kantoor, de afdelingshoofden van de afdeling Natuur- en bosafdeling, bedanken voor de uitvoering van de maatregelen en de naleving hiervan in overeenstemming met de aanbevelingen om dit alles mogelijk te maken.

 

 

 


« Terug